3. Ekonomiari, aurrekontuei eta estatistikei buruzko informazioa

3.1. Aurrekontuak eta aurrekontuen egikaritzeahttps://behargintza.eus/wp-admin/post.php?post=136&action=edit
3.1.1. Onartutako aurrekontua

Aurreko urteko aurrekontuak

Aurreko urteko aurrekontu gauzatzea

3.2. Jardueren memoria

2019ko Jardueren memoria

Aurreko urteko jardueren memoriak

3.3. Urteko kontuak eta auditoria-txostena

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta gero, Administrazio Kontseiluak sozietatearen urteko kontuak egiten ditu. Basauriko Udalaren kontu bateratua osatzen duten kontu gisa kanpo-auditoria egin ondoren, Bazkideen Batzar Orokorrak onartzeko aurkezten dira.

Hona hemen Bazkideen Batzar Orokorrak onartutako urteko kontuak:

Urteko kontuak

2016ko urteko kontuak

Aurreko urteko kontuak

Basauriko Udalaren urteko kontu bateratuak hemen kontsultatu daitezke, dagozkien auditoria-txostenak barne:

Basauriko Udalaren auditoria-txostena

3.4. Goi-kargudunek eta arduradun nagusiek urtero jasotako ordainsariak eta kargua uzteagatik jasotako kalte-ordainak, hala badagozkie

Administrazio Kontseiluko kideek jasotako ordainsariak

Administrazio kontseiluko kideek 2019ko ekitaldian jasotako ordainsariak

Administrazio Kontseiluko kideek aurreko urteetan jasotako ordainsariak

Kargua uzteagatik ez da kalte-ordainik eman.