3. Ekonomiari, aurrekontuei eta estatistikei buruzko informazioa

3.1. Aurrekontuak eta aurrekontuen egikaritzea
3.1.1. Onartutako aurrekontua

Aurrekontuak

Aurrekontuak 2019

Aurreko urteko aurrekontuak

Aurreko urteko aurrekontu gauzatzea

3.2. Jardueren memoria

2018ko Jardueren memoria

Aurreko urteko jardueren memoriak

3.3. Urteko kontuak eta auditoria-txostena

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta gero, Administrazio Kontseiluak sozietatearen urteko kontuak egiten ditu. Basauriko Udalaren kontu bateratua osatzen duten kontu gisa kanpo-auditoria egin ondoren, Bazkideen Batzar Orokorrak onartzeko aurkezten dira.

Hona hemen Bazkideen Batzar Orokorrak onartutako urteko kontuak:

Urteko kontuak

2016ko urteko kontuak

Aurreko urteko kontuak

Basauriko Udalaren urteko kontu bateratuak hemen kontsultatu daitezke, dagozkien auditoria-txostenak barne:

Basauriko Udalaren auditoria-txostena

3.4. Goi-kargudunek eta arduradun nagusiek urtero jasotako ordainsariak eta kargua uzteagatik jasotako kalte-ordainak, hala badagozkie

Administrazio Kontseiluko kideek jasotako ordainsariak

Administrazio kontseiluko kideek 2018ko ekitaldian jasotako ordainsariak

Administrazio Kontseiluko kideek aurreko urteetan jasotako ordainsariak

Kargua uzteagatik ez da kalte-ordainik eman.