Zer eskaintzen dizugu?

Zure beharrei erantzuten diegu eta lana bilatzen laguntzen dizugu.

PERTSONEI ARRETA EGITEN DIEGU

Zure interesen artean honako hauek badaude:

PROFESIONALAK PRESTATZEN DITUGU

Zure interesen artean honako hauek badaude:

ENPRESEKIN HARREMANETAN JARTZEN GARA

Zure interesen artean honako hauek badaude:

Nola egiten dugu hori?

Banakako aholkuak ematen dizkizugu.
Lan-bilaketa hobetzeko baliabideak zure esku jartzen ditugu.
Lan-aukerak bermatzen dituzten prestakuntzak eskaintzen dizkizugu.
Zure interesen araberako lan-eskaintzetara hurbiltzen zaitugu.

“Gogoeta eginarazten dizute ordura arte sekula pentsatu gabeko gauzez”.

Nerea Colorado Cobos
Arkitektoa

BASAURI / ETXEBARRI

UDAL ZERBITZUA ZURE LANA ETA ENPRESA SUSTATZEKO

DEITU ETA HITZ EGINGO DUGU
94 426 29 99

MANUEL MORALES